Pokretljivost studenata - stručni studij

Pokretljivost studenata ostvarivat će se prema načelima Bolonjskog procesa. Stručni studij informacijskih tehnologija otvoren je prema pokretljivosti studenata između odgovarajućih veleučilišta i visokih škola, te stručnih studija pri fakultetima. Stručni prvostupnik bi trebao imati mogućnost prohodnosti prema diplomskom sveučilišnom studiju prema programu odgovarajućih sveučilišnih studija i uz polaganje razlika u ECTS bodovima.