Dosadašnja iskustva u nastavi - specijalistički diplomski studij

Visoku školu za informacijske tehnologije i stručni studij informacijskih tehnologija pokrenuli su nastavnici stručnog studija računarstva nastavnog centra Zagreb Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Stručni studij računarstva u Zagrebu odvijao se je od 2000/2001 do 2007/2008, a diplomiralo je oko tristo studenata.

Visoka škola za informacijske tehnologije osnovana je 25.10.2006. temeljem privremene dopusnice Ministra znanosti, obrazovanja i sporta za stručni studij informacijskih tehnologija Klasa: UP/I-602-04/06-11/00003; Broj: 533-07-06-0006. Početkom 2011. škola je ispunila uvjete za izdavanje trajne dopusnice, Klasa: UP/I-602-04/10-13/00043 Broj: 533-07-11-0005, od 08. travnja 2011. (Prilog 2). Adresa škole je Zagreb, Klaićeva 7.

Prva generacija studenata stručnog studija informacijskih tehnologija upisana je akademske godine 2006/2007, od kada se studij odvija kontinuirano. U prvoj godini izvođenja upisana je jedna studijska grupa studenata, a nakon toga upisuju se redovito dvije studijske grupe, jedna redovnih a druga izvanrednih studenata. Do početka 2011. studij je završilo 37 studenata.

Specifičnost izvođenja stručnog studija informacijskih tehnologija je u načinu izvođenja nastave za izvanredne studente. Njima je predložen upis 40 ECTS godišnje, čime je omogućena organizacija nastave radnim danom u popodnevnim satima. Studij je produžen na četiri i pol godine, ali organizacija nastave omogućuje izvanrednim studentima ispunjavanje istih obaveza u nastavi koje imaju i redovni studenti. Omogućavanje studija uz rad efikasan je način ostvarenja cjeloživotnog obrazovanja za polaznike koji se žele usavršiti završavanjem visokoškolskog programa.

Visoka škola za informacijske tehnologije razvila je vlastiti sustav za praćenje nastave, koji omogućuje informatičku evidenciju nastavnih aktivnosti i uspjeha studenata na dnevnoj bazi. Osim upravi škole, osobni uspjeh dostupan je studentima preko WEB portala, tako da imaju ažurnu informaciju o uspješnosti praćenja nastave.