Suvremena kretanja u struci - specijalistički diplomski studij

Područje informacijskih tehnologija razvija se najdinamičnije od svih tehničkih grana, kako kroz napredak vlastitih tehnologija, tako kroz širenje područja primjene. U tom procesu razvoj sklopovlja i programske podrške podržan je uvođenjem novih metodologija i paradigmi. Vremenski ciklus zastarijevanja tehnologije mjeri se mjesecima i godinama umjesto desetljećima. Visokoškolsko obrazovanje na području računarstva uspješno može postići svoju svrhu samo ako se programi, sadržaji i nastavne metode ažurno usklađuju s napretkom računalne tehnologije.

Predloženi specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija koncipiran je u dvije grupe kolegija.

Prva grupa su kolegiji jezgre (matematika, jezici, sustavi, društveni predmeti) gdje stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija postiže napredno znanje potrebno za trajno praćenje razvoja tehnike na području IT-a.

Druga grupa su izborni specijalistički kolegiji, čiji se sadržaji unaprjeđuju prema zahtjevima struke, svaka generacija studenata dobiva priliku savladati konkretne suvremene tehnologije i ostvariti mogućnost uključivanja u radni proces bez dodatne obuke.

Ovakav dvojni pristup u skladu je s najnovijim saznanjima, kojima se želi osposobiti stručnog specijalista inženjera za trajno praćenje napretka informacijskih tehnologija.

Analiza diplomskih studija s područja informacijskih tehnologija pokazuje da je na području Evrope aktivno nekoliko stotina visokoškolskih ustanova koji izvode nekoliko tisuća studija. Nacionalni kvalifikacijski okviri po kojima se izvode ovi studiji su dijelom usklađeni sa evropskim i međusobno se bitno razlikuju, dozvoljavajući jednogodišnje, jednoipolgodišnje i dvogodišnje diplomske (master) studije. Pri tome nema bitne razlike između sveučilišnih i stručnih diplomskih studija po pitanju statusa studija, već je bitna orijentacija studija ka teoretskim znanjima ili ka potrebama privrede. Također je uočeno segmentiranje područja na studije umjesto na smjerove i usmjerenja kao što je uobičajeno u dosadašnjoj hrvatskoj akademskoj praksi. Slična je situacija na području SAD i Australije, s izraženom praksom izvođenja stručnih studija. Značajan je broj interdisciplinarnih studija na području ekonomske primjene informacijskih tehnologija.

Među dostupnim programima izdvajamo dvogodišnji master studij Distribuiranih sustava koji izvodi Westfälische Hochschule Gelsenkirchen u svom kampusu u Bocholtu (http://win.w-hs.de/fileadmin/fb7/Pruefungsamt/Modulhandbuecher/Informati..., posjećeno 25.02.2013.). Svi predmeti su težine 5 ECTS, s predviđenih 60 sati kontaktne nastave i 90 sati samostalnog učenja. Studij je organiziran bez smjerova, s izbornim predmetima (jedan u prvom, te po dva u drugom i trećem semestru). U šestom semestru izrađuje se i brani diplomski rad težine 30 ECTS. Predmeti se mogu grupirati u osnovne predmete struke (Diskretna matematika i vjerojatnost, Automati i jezici), predmete orijentirane ka ekonomskoj primjeni (IT konzultiranje, IT management, Osobni društveni odnosi, Upravljanje poslovnim procesima), te predmete struke vezane za umrežene sustave, baze podataka i informacijske sustave. Ovaj studij usporediv je sa smjerom Programsko ineženjerstvo i informacijski sustavi predloženog studija, a dijelom pokriva i područja računalnih sustava i prijenosnih i ugradbenih sustava. Programiranje je obuhvaćeno kroz obavezne praktikume.

Drugi studij koji izdvajamo je master studij Informations- und Kommunikationstechnik koji izvodi Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Njemačka (http://ikt.htw-berlin.de/, posjećeno 25.02.2013.). Ovaj studij blizak je predloženom smjeru Ugradbena i prijenosna računala. Predmeti su svrstani u grupe inženjerskih metoda, distribuiranih sustava automatizacije, komunikacija i primjena, razvoj umreženih sustava, praktikumi, te diplomski rad i kolokvij. Predmeti su težine 4 i 5 ECTS, a diplomski rad i kolokvij težine 5 i 5 ECTS. Program je nezavisno akreditiran kroz ASIIN.

Treći interesantan studij je Master of Science (M.Sc.) Information Technology studij (http://www.it-master.org/, posjećeno 25.02.2013.) kojeg združeno izvode tri ustanove i to Halmstad University, Švedska, Wroclaw University of Technology, Poljska i Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, Njemačka. U kampusu Lemgo redovni studenti studiraju četiri, a izvanredni osam semestara. Ovaj studij po programu je presjek predloženih smjerova ugradbenih i prijenosnih računala, računalnih sustava i informacijskih sustava. U kampusima Halmstad i Wroclaw studenti prvi i četvrti semestar nastavu pohađaju u matičnom kampusu, dok se drugi semestar izvodi u Halmstadu, a treći u Wroclawu. Program je orijentiran ka ugradbenim računalima i programiranju. Program je nezavisno akreditiran kroz ASIIN.