Suvremena kretanja u struci - stručni studij

Područje informatike razvija se najdinamičnije od svih tehničkih grana, kako kroz napredak vlastitih tehnologija, tako kroz širenje područja primjene. U tom procesu razvoj sklopovlja i programske podrške računala podržan je uvođenjem novih metodologija i paradigmi. Vremenski ciklus zastarijevanja tehnologije mjeri se mjesecima i godinama umjesto desetljećima. Visokoškolsko obrazovanje na području računarstva uspješno može postići svoju svrhu samo ako se programi, sadržaji i nastavne metode ažurno usklađuju s napretkom računalne tehnologije.
Predloženi stručni studij informacijskih tehnologija koncipiran je u dvije grupe kolegija. Kroz kolegije jezgre tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika) i jezgre računarstva (digitalna tehnika, arhitektura računala, programski alati, operacijski sustavi, baze podataka i računalne mreže) stručni prvostupnik informacijskih tehnologija postiže široko temeljno znanje potrebno za trajno praćenje napretka tehnike na području. Izbornim specijalističkim kolegijima, čiji se sadržaji unaprjeđuju prema zahtjevima struke, svaka generacija studenata dobiva priliku savladati konkretne suvremene tehnologije i ostvariti mogućnost uključivanja u radni proces bez dodatne obuke. Ovakav dvojni pristup u skladu je s najnovijim saznanjima, kojima se želi otkloniti nedostatak ranijih programa stručnog obrazovanja u slabijem pripremanju inženjera za trajno praćenje napretka tehnike.
Program stručnog studija informacijske tehnologije u potpunosti je sukladan programima inozemnih visokih učilišta. Studij informacijskih tehnologija usporediv je s trogodišnjim studijima po sadržaju kolegija jezgre tehnike, jezgre računarstva i specijalističkim kolegijima. (npr. American University of Paris www.aup.edu, Richmond American University London www.richmond.ac.uk).