Potrebe tržišta rada - specijalistički diplomski studij

Analizom poslova koje danas na području informacijskih tehnologija obavljaju sveučilišni i stručni prvostupnici, lako se može uvidjeti da stručni prvostupnici dijelom uspijevaju pronaći posao za koji su školovani, dok većina sveučilišnih prvostupnika nastavlja školovanje do razine magistra struke. Očit je zaključak da dijelu stručnih i zainteresiranim sveučilišnim prvostupnicima treba omogućiti nastavak školovanja i stručnog napredovanja na području koje je izuzetno dinamično i propulzivno.

Poslovi stručnog specijalista inženjera informacijskih tehnologija i dalje su koncentrirani oko ranije uočenih okosnica programiranja, integracije računalnih i mrežnih sustava, razvoja baza podataka i web aplikacija, te integracije informacijskih sustava. Program diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija objedinjuje područja baza podataka, web aplikacija i informacijskih sustava u jedinstvenu specijalizaciju, te izdvaja novo područje ugradbenih sustava:

a)     Izrada korisničke programske podrške i informacijski sustavi unaprjeđuje se sa razine stručnog studija, koja obuhvaća:

  • osnovno osposobljavanje prvostupnika u programiranju i implementaciji programa, na razinu specijalističkog diplomskog studija koja osposobljava stručnog specijalista inženjera za samostalnu primjenu paradigmi programskog inženjerstva, vođenje programskih projekata i samostalno obavljanje složenih poslova implementacije programskih sustava, i
  • baze podataka i WEB aplikacije i projektiranje informacijskih sustava, na specijalističkoj razini. Osposobljava stručnog specijalista inženjera za implementaciju i vođenje složenih informacijskih sustava baziranih na modernim tehnologijama, te za aktivno unapređivanje tehnologije informacijskih sustava

b) Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža unaprjeđuje se sa razine stručnog studija, gdje pruža znanja važna za poslove u fazama instaliranja, korištenja i proširivanja računalne opreme i programske podrške, te poslove projektiranja i izvođenja računalnih mreža, na razinu specijalističkog studija koji osposobljava stručnog specijalista inženjera za strateške poslove upravljanja računalnom sigurnošću i efikasnošću, te za ovladavanje složenim tehnologijama finog podešavanja, praćenja i nadzora računalnih sustava,

d) Smjer ugradbenih i prijenosnih računala novi je smjer izdvojen dijelom iz smjera programiranja, a dijelom iz smjera računalnih sustava, koji osposobljava stručnog specijalista inženjera za rad na sve važnijem segmentu malih prijenosnih i ugradbenih računala. Stručni specijalisti inženjeri smjera ugradbenih računala steći će znanja kreiranja i implementacije programskih rješenja za sustave upravljanja i za mobilna računala, te za kreiranje namjenskog veznog sklopovlja.