Potrebe tržišta rada - stručni studij

Analizom poslova koje danas na području informatike obavljaju diplomirani inženjeri elektronike i tehničari slabe struje, lako se može uvidjeti da nisu primjereni stupnju školovanja diplomiranog inženjera, ali prelaze razinu školovanja postignutu u srednjim školama. Ti poslovi se grupiraju oko četiri okosnice, oko a) integracije i održavanja računalnih sustava i mreža, b) izrade korisničke programske podrške, c) projektiranje baza podataka, te pristupa i prezentacije podataka na mreži za prijenos podataka, te d) projektiranja, izgradnje i korištenja informacijskih sustava.
a) Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža obuhvaća poslove u fazama instaliranja, korištenja i proširivanja računalne opreme i sistemske programske podrške, te poslove projektiranja računalne mreže po principima strukturnog kabliranja i radnih grupa, izvođenja i ispitivanja mreže, priključivanja mreže na Internet, te priključivanja pojedinih računala na mrežu. Rezultat rada stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija na ovom području treba biti funkcionalno i ispravno podešeno i umreženo korisničko i poslužiteljsko računalo, spremno za instaliranje i pokretanje korisničkih programa.
b) Izrada korisničke programske podrške obuhvaća poslove generiranja i testiranje dijelova programa korištenjem programskih prevodioca i generatora aplikacija. Stručni prvostupnik informacijskih tehnologija će aktivno učestvovati u sagledavanju potreba i zahtjeva korisnika, izrađivati, testirati i dokumentirati dijelove programa kao član programerskog tima, te obavljati funkcionalna ispitivanja programa kod korisnika. Pri tome će koristiti znanja sa područja programiranja, računalnih algoritama, i programskih jezika.
c) Izrada baza podataka i sustava pristupa podacima obuhvaća poslove projektiranja, generiranja i testiranje dijelova baze podataka i sustava pristupa podacima korištenjem programa baze podataka i generatora aplikacija. Stručni prvostupnik informacijskih tehnologija će aktivno učestvovati u sagledavanju potreba i zahtjeva korisnika, izrađivati, testirati i dokumentirati bazu podataka i sustav pristupa preko mreže - Interneta. Pri tome će koristiti znanja sa područja izrade Web stranica i skriptnih jezika, te obrade na strani korisnika i poslužitelja. Posebno će voditi računa o zaštiti korisnikovih podataka.
d) projektiranje, izgradnja i korištenje informacijskih sustava obuhvaća poslove razvojnog ciklusa informacijskog sustava kroz analizu sustava, određivanje arhitekture informacijskog sustava, specifikaciju zahtjeva, projektiranje, implementaciju, testiranje i održavanje sustava na projektiranom stupnju funkcionalnosti. U tu svrhu, koristit će tehnike dekompozicije, dijagrama toka podataka, radnog dijagrama i akcijskog dijagrama. Osnova za rad su CASE pomagala kako bi se postigla standardizacija i kvaliteta, te izradila dokumentacija informacijskog sustava.