STEM stipendije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je čak više od 3000 stipendija
godišnje za studente STEM područja. Ciljana skupina su redovni studenti koji
su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske
sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i
preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti. STEM područja
znanosti u ovom slučaju podrazumijevaju studijske programe u biotehničkom,
tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te one kojima se
stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne
informatike, informacijskih znanosti i informatologije.

Neće biti potrebno prijavljivati se na natječaj jer on neće biti raspisan.
Dodjeljivanje stipendija u STEM području bit će u potpunosti automatizirano
u skladu sa zahtjevima eGovernmenta tj. MZO će pronaći studente koji imaju
pravo na stipendije te ih obavijestiti putem elektroničke pošte. Zbog toga
je vrlo važno provjeravati redovito elektroničku poštu!

Studenti koji upisuju 1. godinu, a srednju školu su završili ove školske
godine 2016./2017. te su položili matematiku na državnoj maturi , također
imaju pravo na ostvarivanje stipendije.

Ono što je također vrlo važno jest pravilo da svakom visokom učilištu koje
izvodi STEM studijske programe pripada najmanje jedna stipendija za studente
prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Više o uvjetima i načinu ostvarivanja stipendije pročitajte na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_61_1414.html