Naš nastavnik na BLC-u

U sklopu europskog programa Erasmus+ naš nastavnik dr. sc. Vladimir Krstić
posjetio je visoko učilište Banja Luka College (BLC).

Cilj posjete (od 12.06. do 16.06.) bilo je upoznati se s nastavnim,
stručnim i znanstvenim radom na Banja Luka College-u, razmjeniti iskustava
i istražiti mogućnosti budućih suradnji. U sklopu posjete naš nastavnik je
sudjelovao i na Trećoj logističkoj konferenciji u organizaciji BLC-a.