Idustrijska praksa

Naziv predmeta

INDUSTRIJSKA PRAKSA

Kod

VSITE018

Vrsta

Obvezatni

Razina

Temeljna razina

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Apsolventski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

2 ECTS

(praktičan rad u poduzeću 10 radnih dana, izrada izvješća - 2 ECTS)

Nastavnik

Voditelj studija

Kompetencije koje se stječu

Kandidatu pruža uvid u procese stvarnog radnog okruženja i osposobljava ga za timski rad.

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Industrijska praksa obavlja se sa ciljem uvođenja studenta u radne procese stvarnog radnog okruženja i stjecanja početnih iskustava timskog rada na svakodnevnim radnim zadacima.

Preporučena literatura

 

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Stručni rad

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Dnevnik rada
  • Potvrda poslodavca

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja industrijske prakse
  • Pohađanje radnih organizacija (povremena provjera od strane voditelja studija)