Opći dio - specijalistički diplomski studij

Naziv studija

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija

Nositelji

Predlagač

Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb

Izvođač

Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb

Vrsta studija

Tip

Stručni studij

Razina

2 - specijalistički diplomski stručni studij

Područje i polje

Područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

Uvjeti za upis

Završen odgovarajući stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s područja računarstva ili informatike težine najmanje 180 ECTS, ili drugi tehnički studij uz polaganje razlike.

Trajanje

redovni:          2 godine - 4 semestra ili 6 trimestara (60 ECTS godišnje)

izvanredni:      3 godine - 5 semestara ili 7 trimestara (45 ECTS godišnje)
                        (ili kao redovni - 60 ECTS godišnje)

ECTS

najmanje 120 ECTS (ukupno sa stručnim 300 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe

stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija
stručna
specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija

Prethodni studij

Stručni studij informacijskih tehnologija, trajna dopusnica  klasa UP/I-602-04/10-13/00043, broj 533-07-11-0005 od 08.04.2011. (Prilog 2).

Usklađenost sa strategijom

Pokretanje studija u potpunosti je u skladu s dugoročnom strategijom VSITE u osiguranju cjelovitog ciklusa obrazovanja (Prilog 4).

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti koji završe specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija stječu sljedeća stručna znanja:

Znanja jezgre: matematički postupci modeliranja procesa nužni za specijalističke poslove na području informacijskih tehnologija,

Društvena znanja: sa područja društvenih i humanističkih znanosti, potrebna za uključivanje u timski rad i ispravnu procjenu radnog zadatka,

Smjer programsko inženjerstvo i informacijski sustavi: napredni koncepti kreiranja programske podrške kao potpora samostalnom radu i vođenju programskih timova te koncepti ostvarenja složenih poslovnih informacijskih sustava orijentiranih ka internetu i webu,

Smjer računalni sustavi: napredni koncepti upravljanja računalnim sustavom i njegovom sigurnosti,

Smjer ugradbena i prijenosna računala: specijalistička znanja vezana uz integraciju sklopovlja ugrađenih sustava te ostvarenje sustava upravljanja.

Mogućnosti nastavka studija

Eventualna vertikalna pokretljivost prema sveučilišnom poslijediplomskom studiju ili horizontalna pokretljivost prema sveučilišnom diplomskom studiju prema uvjetima ustanove koja organizira studij.