Pokretljivost studenata - specijalistički diplomski studij

Pokretljivost studenata ostvarivat će se prema načelima Bolonjskog procesa. Predloženi specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija ostvaruje pokretljivost studenata kod upisa i nakon završetka studija.

Pokretljivost studenata kod upisa odgovara osnovnoj pokretljivosti u dvorazinskom bolonjskom sustavu stručnog studiranja. Ulazna pokretljivost određena je preduvjetima za upis, koji specificiraju "Završen odgovarajući informatički stručni ili sveučilišni preddiplomski studij težine najmanje 180 ECTS, ili drugi tehnički studij uz polaganje razlike". Ovom formulacijom omogućuje se direktan upis prvostupnicima računarstva i informacijskih tehnologija, ali također i prvostupnicima informacijsko-organizacijskih, matematičko-informatičkih i informatoloških znanosti. Ostali prvostupnici tehničkih znanosti moći će upisati specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija uz polaganje razlika, koje će odrediti stručno povjerenstvo škole.

Pokretljivost kod nastavka školovanja predviđena je općim sustavom bolonjskog studiranja, ali ne i sustavom visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Naime, zakonskim propisima nije predviđeno, ali ni zabranjeno, natjecanje stručnih specijalista inženjera za upis na poslijediplomski sveučilišni studij, doktorski ili specijalistički. Stoga preostaje ustanovama visokog obrazovanja da temeljem zakonskih propisa reguliraju upis na poslijediplomski studij onih talentiranih znanstvenika, koji nisu u dodiplomskoj nastavi stekli naziv magistra struke. Tako će se i zainteresirani stručni specijalisti inženjeri informacijskih tehnologija moći natjecati za upis na poslijediplomski studij prema pravilnicima ustanova koje organiziraju studij.

Paralelna pokretljivost prema završavanju sveučilišnog diplomskog studija također nije predviđena jer se radi o obrazovanju iste razine. Međutim, moguće je da će se stručni specijalisti inženjeri informacijskih tehnologija natjecati za upis na odgovarajuće diplomske sveučilišne studije, te će im ovisno o politici ustanove upis biti omogućen, a dio položenih predmeta priznat.